• cross icon

  Algemene Voorwaarden

   

  Deze website wordt beheerd door Nuweland. Op de website verwijzen de begrippen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Nuweland. Nuweland biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze website aan u de gebruiker aan onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

   

  Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin verwezen wordt en/of welke beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers in de hoedanigheid van bezoekers (al dan niet via de website), leveranciers, klanten, verkopers en/of degenen die content toevoegen.

   

  Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst dan heeft u geen recht op toegang tot de website of de betreffende diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden opgevat als zijnde een aanbieding, dan is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

   

  Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw herhaalde gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

   

  SECTIE 1 – VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

   

  Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woonachtig bent, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woonachtig bent en dat u akkoord bent dat minderjarigen die van u afhankelijk zijn deze website gebruiken.

  U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, gebruikmakend van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

  U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.

  Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

   

  SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

   

  We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder, op enig moment en om welke reden dan ook.

  U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies verschillende netwerken kunnen omvatten; en (b) wijzigingen kunnen omvatten die van u verlangen dat u zich aanpast aan technische vereisten van de aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden tijdens overdracht via de netwerken.

  U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, toegang tot de Service, of een ander contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

  De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn enkel opgenomen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

   

  SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

   

  Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie die beschikbaar is op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaande raadpleging van meer accurate, meer volledige of actuelere informatiebronnen. Elke vorm van vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

  Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op enig moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

   

  SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

   

  De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

   

  SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

   

  Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beschikbaar zijn in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

  We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel aanwezig zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computerscherm correct zal zijn.

  We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot enige persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de levering van enig product op enig moment te beëindigen. Enige aanbieding van een product of dienst gedaan op deze website is ongeldig indien dit verboden is.

  We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat u gekocht of verkregen heeft aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

   

  SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

   

  We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen naar hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

   

  U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken in verband met alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en in staat zijn zo nodig contact met u op te nemen.

   

  Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

   

  SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

   

  We kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waar wij geen toezicht op houden, noch controle over hebben of de input verzorgen.

  U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

  Enig gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de website is geheel voor eigen risico en discretie, en u dient er zelf voor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop hulpmiddelen worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).

  We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functionaliteiten aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functionaliteiten en/of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

   

  SECTIE 8 – LINKS VAN DERDE PARTIJEN

   

  Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

  Links van derden op deze website kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de handelswijzen van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze goed begrijpt voordat u enige vorm van actie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.

   

  SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE VOORLEGGINGEN

   

  Als u op ons verzoek bepaalde specifieke informatie verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of indien u zonder een verzoek van onze zijde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen instuurt; online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk aangegeven als “opmerkingen”), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, de eventuele opmerkingen die u ons heeft toegezonden mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om enige compensatie te betalen voor de eventuele opmerkingen; of (3) om op de opmerkingen te reageren.

  We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken kunnen bepalen of deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of in strijd met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

  U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerken, privacy, persoonlijkheids- of ander persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettige, beledigende of obscene materialen bevatten, of een computervirus of andere malware welke op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

   

  SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

   

  Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

   

  SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

   

  Het kan gebeuren dat informatie op onze website of van de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die verband zouden kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

  Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum met betrekking tot de Service of op een gerelateerde website dient te worden geïnterpreteerd als zijnde een bewijs om aan te geven dat alle informatie inzake de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

   

  SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

   

  In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of lokale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen of deze geweld aan te doen; (e) om andere lastig te vallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, smaden, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of versturen van virussen of andere soorten kwaadaardige codes die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en welke de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) in verband met spam, phishing, pharming, pretext, spiders, crawling of scraping; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of het omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van verboden gebruik.

   

  SECTIE 13 – VERWERPING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

   

  We kunnen niet garanderen, beloven of waarborgen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

  We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.

  U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen weghalen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

  U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” voor uw gebruik, zonder enige garantie, belofte of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

  Nuweland, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers mogen in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgetreden als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als men op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daartoe. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten en rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximum dat wettelijk is toegestaan.

   

  SECTIE 14 – VRIJWARING

   

  U stemt ermee in om Nuweland en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, niet aansprakelijk te stellen en vrij te waren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

   

  SECTION 15 – SCHEIDBAARHEID

   

  In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van de Service. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

   

  SECTIE 16 – BEËINDIGING

   

  De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven geldig na beëindiging van deze overeenkomst en voor alle doeleinden.

  Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen van het feit dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website niet langer gebruikt.

  Indien u, naar eigen goeddunken, heeft gefaald, of wij het vermoeden hebben dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzegd worden.

   

  SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

   

  Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

  Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of voorschriften die door ons op deze website of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en de afspraak tussen u en ons, en regelen uw gebruik van de Service, waarbij eerdere of huidige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen worden vervangen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

  Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de samenstellende partij.

   

   

  SECTIE 18 – TOEPASSELIJKE WETGEVING

   

  Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten geldig in Buren 31, 8536 TH Oosterzee-Buren, Nederland.

   

  SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

   

  U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

  We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates, en deze wijzigingen op onze website te plaatsen. Het valt onder uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig na te zien op wijzigingen. Uw verdere gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie in van die wijzigingen.

   

  SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS

   

  Vragen over deze Servicevoorwaarden kunt u versturen naar hello@nuweland.nl.