Ben Orkin

Ben Orkin is geboren in Kaapstad, 1998. Eerder werkte hij onder zijn gekozen naam, NEBNIKRO, multidisciplinaire kunstenaar Ben Orkin begint zijn praktijk als beeldhouwer in Zuid-Afrika te vestigen. Resulterend door de inversie van zijn eigen naam stond NEBNIKRO de vloeibaarheid toe van identiteit, categorisatie, concept en vorm. Zijn praktijk is een middel om te bewegen weg van verwachtingen afgeleid van het traditionele denken en is een stap in de richting van zijn eigen identiteit definiëren.
Orkin voltooit momenteel zijn BA Fine Arts aan Michaelis School of Fine Art in Kaapstad, Zuid-Afrika. Zijn reeks media omvat fotografie, kralenwerk, keramiek en beeldhouwkunst. Orkin wordt geïnspireerd door de menselijke vorm terwijl deze evolueert door de ervaring van zowel ruimtelijke als interpersoonlijke relaties.
In 2018 won Orkin Best New Talent op de 100% Design-beurs in Zuid-Afrika. Orkin’s serie grootschalige sculpturen centraliseert liefde gedeeld, gegeven en genomen tussen geliefden. Belangrijk is dat hij nadenkt over deze liefde vanuit zijn positie als een queer artist.
De keramische objecten van Orkin worden emblematisch van één lichaam gevormd tussen twee partners die smelten en in elkaar overgaan. Binnen vreemdheid aangetrokken worden door of het liefhebben van een lichaam dat hetzelfde of vergelijkbaar is met dat van jezelf, zorgt verder voor de nabijheid van “gelijkheid”. Geslacht wordt relationeel en interactief in plaats van isolerend. De “eenheid” van deze twee samengevoegde delen en de intimiteit van dit gebaar is een terugkerend thema in het werk van Orkin. Formeel speelt hij met symmetrie om gemeenschappelijke thema’s verder te verkennen; gedeeld offer; afhankelijkheid; balans; en uiteindelijk in en uit de pas lopen in al deze aspecten van een relatie.

a a