• cross icon

  Privacybeleid

   

  Over het algemeen zal Nuweland zich laten leiden door de volgende principes bij het verwerken van persoonlijke gegevens:

   

  1. We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen voor specifieke en gespecificeerde doeleinden;
  2. We zullen geen persoonlijke gegevens verzamelen die verder gaan dan nodig om deze doelen te bereiken;
  3. We zullen geen persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;
  4. We zullen persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden of over de grenzen brengen, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;
  5. We zullen periodiek proberen om persoonlijke gegevens te verifiëren en/of bij te werken, en we zullen verzoeken om wijzigingen van persoonlijke gegevens accepteren;
  6. We zullen hoge technische normen hanteren om de verwerking van persoonlijke gegevens te beveiligen;
  7. Behalve zoals in deze vermeld zullen we persoonlijke gegevens niet langer in identificeerbare vorm opslaan dan nodig is om het doel te bereiken, of zoals dit vereist wordt door de wet.

  ———

   

  PRIVACYVERKLARING

   

  SECTIE 1 – WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

   

  Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

   

  Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer hetgeen ons informatie verschaft die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

   

  E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails toezenden over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

   

  SECTIE 2 – TOESTEMMING

   

  Hoe krijgt u mijn toestemming?

   

  Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsten, een levering te verzorgen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u instemt met het verzamelen en het gebruiken ervan, enkel voor die specifieke reden.

   

  Als we om een secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

   

  Hoe trek ik mijn toestemming in?

   

  Als u na uw opt-in van gedachten verandert kunt u op elk moment uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen in verband met het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via hello@nuweland.nl of door te schrijven naar : Nuweland, Buren 31, 8536 TH, Oosterzee-Buren, Nederland

   

  SECTIE 3 – OPENBAARMAKING

   

  We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

   

  SECTIE 4 – DIENSTEN VAN DERDEN

   

  In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij in staat gesteld dienen te worden om hun diensten aan ons te leveren.

   

  Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalings-gateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we aan hen moeten verstrekken voor aankoopgerelateerde transacties.

   

  Met betrekking tot deze providers raden wij u aan om hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.

   

  Houd er rekening mee dat bepaalde providers of hun faciliteiten zich mogelijk bevinden in een ander rechtsgebied dan het onze. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn kan uw informatie mogelijk worden onderworpen zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

   

  Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalings-gateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

   

  Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, en worden uw gegevens niet langer geregeld door dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

   

  Links

   

  Wanneer u op links in onze webwinkel klikt, kunnen zij u wegleiden van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites en moedigen u aan om hun privacyverklaringen te lezen.

   

  SECTIE 5 – VEILIGHEID

   

  Om uw persoonlijke informatie te beschermen nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de best mogelijke werkwijzen uit de branche om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet ten onrechte verloren raken of worden misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

   

  Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt wordt de informatie gecodeerd verwerkt met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.

   

  SECTIE 6 – MEERDERJARIGHEID

   

  Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woonachtig bent, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woonachtig bent en dat u akkoord bent dat minderjarigen die van u afhankelijk zijn deze website gebruiken.

   

  SECTIE 7 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

   

  We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, bekijkt u het dus alstublieft regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid zullen we u hier op de hoogte brengen van het feit dat deze wijzigingen zijn verwerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken, en onder welke omstandigheden, indien die er zijn, wij de gegevens gebruiken en/of openbaar maken.

   

  Als onze winkel wordt verkocht of samengevoegd wordt met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat er producten aan u verkocht kunnen blijven worden.

   

  VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

   

  Als u toegang tot de persoonlijke gegevens wilt hebben die we van u bewaren, of als u deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, of als u een klacht in wilt dienen, of gewoon meer informatie op wenst te vragen, neemt u dan contact op met Nuweland via hello@nuweland.nl, of per post op Nuweland, Buren 31, 8536 TH, Oosterzee-Buren, Nederland.